Firmaordning

Massage via firmaordning

Jeg er partnerklinik i Vicuras og laver også aftaler med firmaer, hvis medarbejderne har mulighed for at komme her i klinikken, i eller udenfor arbejdstid.

 

Attraktivt personalegode - Return on Investment

En behandlingsordning er et økonomisk attraktivt personalegode. De omkostninger virksomheden måtte have er fuldt ud fradragsberettigede. Samtidig er medarbejdernes oplevede værdi af ordningen stor.

En behandlingsordning vil typisk øge medarbejdertilfredsheden, mindske sygefraværet og øge produktiviteten. 

Styrk din virksomheds image og tiltræk dygtige medarbejdere.

Modeller for finansiering

Fælles finansiering

Medarbejderne betaler en andel af behandlingen. De udgifter, virksomheden får som følge af en fællesfinansieret model, er fuldt ud fradragsberettigede.

100% virksomhedsfinansieret

Medarbejderne har ingen omkostninger. Medarbejderne kan evt. stemple ud, mens de modtager behandlingen eller modtage behandling i fritiden. Udgifterne forbundet med ordningen er fuldt ud fradragsberettigede for virksomheden.

Bruttolønsordning

Medarbejderne tilbydes behandlingsordningen på brlttolønsvilkår. Det betyder at medarbejderne selv finansierer behandlingen, men gør det før skat. Det giver medarbejderen en besparelse svarende til skatteværdien.